Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

Slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka (pracovná verzia)

Úvod

Úvod

 
 
Milí používatelia (slovenského) posunkového jazyka a ich podporovatelia, 
 
srdečne vás vítame na webovej stránke prekladového slovníka slovenského jazyka – slovenského posunkového jazyka, ktorý vzniká najmä pre potreby Správ v slovenskom posunkovom jazyku a momentálne je v pracovnej verzii. Ide teda o skúšobný slovník, ktorý zobrazuje a overuje správnosť používania posunkov v daných oblastiach. 
 
    Tento slovník považujeme za dôležitú a prospešnú pomôcku pre moderátorov Správ v slovenskom posunkovom jazyku, ale i pre divákov Správ RTVS v slovenskom posunkovom jazyku, pre tlmočníkov Správ v RTVS a lektorov slovenského posunkového jazyka aj posunkovanej slovenčiny. Slovník môže poslúžiť aj ďalším osobám, napr. tlmočníkom, prekladateľom, osobným asistentom vykonávajúcim úkon tlmočenia, učiteľom, vychovávateľom, záujemcom kurzov slovenského posunkového jazyka aj posunkovanej slovenčiny a iným osobám zaujímajúcim sa o rozširovanie si svojej už nadobudnutej posunkovej zásoby. 
 
    Ako sme uviedli vyššie, slovník je v skúšobnej verzii, budeme radi, ak sa na tvorbe slovníka budete podieľať spolu s nami, stačí ak doplníte k heslovým slovám slovenského jazyka posunkové ekvivalenty, vrátane variantov. Pošlite nám svoje video prostredníctvom e-mailového kontaktu: snepeda(a)gmail.com, takisto je možné aj osobné stretnutie. Zároveň, ak by ste mali k daným posunkovým ekvivalentom pripomienky alebo námietky, budeme radi, keď nám o nich dáte vedieť. 
 
    Dúfame, že tento slovník bude prospešný pre každého a obohatí o ďalšie posunky náš krásny (slovenský) posunkový jazyk. 
 
Vaši moderátori Správ v SPJ
 

 

Za obsah tejto stránky je zodpovedný 
PaedDr. Bc. Roman Vojtechovský: snepeda(a)gmail.com.
Posledná aktualizácia: 13. 4. 2017.
TOPlist